Nederlands English Deutsch Français

Privacy statement

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Beheer?

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Enveloprint Stationery. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Enveloprint Stationery kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Enveloprint Stationery kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

2. Gegevens van bezoekers?

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toe- gang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

3. Cookies?

3a Enveloprint Stationery maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Enveloprint Stationery de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.?

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.?

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen?

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Disclaimer & Privacy Policy terecht bij Enveloprint Stationery. De contactgegevens staan vermeld op deze website.?

5. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Enveloprint Stationery worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Enveloprint Stationery wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Neue Produkte

Our team of designers get inspiration from literally anything. They analyse international trends in fashion, art, interior design and lifestyle.

mehr Produkte
PaperFuel
PaperFuel anzeigen
Lettering
Lettering anzeigen
Peel off Stickers
Peel off Stickers anzeigen
Gevoerde enveloppen
Gevoerde enveloppen anzeigen
Specials
Specials anzeigen